ŻADNA Z PRAWIDŁOWOŚCI

Tenże sam stosunek zachodzi też w zasadzie pomiędzy wszystkim, co żyje a jego materiałem bu­dowlanym, materią nieorganiczną. Można wyrazić ten stosunek on tologicznie, powiadając: całość jest swoi- imi częściami i jest nimi nadal również wówczas, gdy w toku filogenezy wzbogaciła się dodatkowo, dzięki szeregowi kolejnych w czasie „fulguracji”,o  odpowiednią liczbę nowych właściwości systemo­wych. Same podsystemy nie uzyskują w tym procesie żadnych nowych i wyższych właściwości systemowych, mogą je w toku omawianych już uproszczeń nawet tracić. W ogóle żadna z prawidłowości, które’ rządzą w podsystemach nie załamuje się na poziomie całości: na pewno nie załamują się te, które panują nad ma­terią nieorganiczną, składającą się na cegiełki wszel­kiego życia.

Witaj nazywam się Tomasz Kowalski i jestem autorem tego serwisu. Od zawsze stawiam na edukację. Bloga prowadzę w formie pasji i próby podzielenia się z Wami moją wiedzą. Zapraszam do czytania!