TRASA ODDZIAŁYWANIA

Upraszczają się lub skracają trasę oddziaływania wzajemne, zwłaszcza wymiana informacji pomiędzy podsystemami, eliminowane są, „rudymentaryzowane” (uszczątkowiane), jak zwykł mówić biolog, niepo­trzebne już pozostałości historyczne. Upraszczanie przez „poprawę organizacji” jest typowe szczególnie dla ponadjednostkowych, kulturowo uwarunkowanych wspólnot ludzkich. Następstwem poprzednio omawianych dróg integro­wania już istniejących podsystemów w funkcjonalną całość jest pewien najzupełniej swoisty i niejako jed­nostronny stosunek, który w taki sam sposób zachodzi wewnątrz organizmu zarówno pomiędzy jego całością jej podsystemami, jak i pomiędzy wyższymi istotami żywymi i ich już wymarłymi, pierwotniejszymi przod­kami.

Witaj nazywam się Tomasz Kowalski i jestem autorem tego serwisu. Od zawsze stawiam na edukację. Bloga prowadzę w formie pasji i próby podzielenia się z Wami moją wiedzą. Zapraszam do czytania!