ROZWARCIE KĄTA

Innymi słowy rozwarcie kąta, o który obraca się zwie­rzę, zależy wprost od kąta utworzonego przez kieru­nek, skąd przychodzi bodziec, z osią wzdłużną ciała zwierzęcia. Obrót o „sterowanym rozwarciu” znamio­nuje wszystkie reakcje topiczne. Podczas gdy reakcja fobijna informuje organizm je­dynie o kierunku, w którym się poruszać nie powi­nien, nie mówiąc mu niczego o mnóstwie wszystkich pozostałych kierunków przestrzennych, które mógłby obrać — reakcja topiczna informuje zwierzę wprost tym, który ze wszystkich możliwych kierunków jest najkorzystniejszy. Ze względu na ilość uzyskiwa­nej informacji taksja przewyższa zatem wielokrotnie reakcję fobijną, i kinezę, ale — raz jeszcze pod­kreślmy — bynajmniej nie reakcję pseudopodiów ameboidalnej komórki.

Witaj nazywam się Tomasz Kowalski i jestem autorem tego serwisu. Od zawsze stawiam na edukację. Bloga prowadzę w formie pasji i próby podzielenia się z Wami moją wiedzą. Zapraszam do czytania!