REAKCJA FOBIJNA

Istnieje szereg niższych istot, które reagują stereoty- picznie odwrotem, kiedy poruszając się w prze­strzeni r.atrafiają na stromą zmianę bodźca oznacza­jącą szybkie pogarszanie się warunków środowiska. Tutaj więc organizm doświadcza czegoś o k i e r u n- ku, w jakim znajduje się obiekt, którego należy uni­kać. Kiedy jednak, przeciwnie, zdarzy się, że zwierzę przebywa strefę stromej zmiany oznaczającej popra­wę warunków życiowych, wówczas nie następuje żad­na reakcja, o ile, jak u wielu pierwotniaków, nie wchodzi nadto w grę kinezą. Dopiero gdy głupie stwo­rzenie opuści korzystną okolicę i znajdzie się po dru­giej stronie, a więc w mniej sprzyjającym milieu, od­powie reakcją unikania.

Witaj nazywam się Tomasz Kowalski i jestem autorem tego serwisu. Od zawsze stawiam na edukację. Bloga prowadzę w formie pasji i próby podzielenia się z Wami moją wiedzą. Zapraszam do czytania!