PROSTSZY MODEL

Prostszy model myślowy aparatu fi­zjologicznego, który sprawiałby ucze­nie się z sukcesów (conditioning by reinjor- cement), jest niewyobrażalny. System zachowań zdolnych do takiego uczenia się nie może więc być nigdy prostym „odruchem”, jak to implikuje terminologia I. P. Pawłowa. Istnieją wprawdzie proste „odruchowe” reakcje unikania , które do­chodzą do skutku dzięki prostemu skojarzeniu pomię­dzy reakcją ucieczki i sytuacją bodźcową o nabytej zdolności wywoławczej i które są powierzchownie po­dobne do obecnie rozważanych procesów uczenia się. Nie znamy jednak ani jednego przypadku, w którym udałoby się zmodyfikować adaptacyjnie jakiś system zachowań przez przyuczenie, tzn. przez pozytywnie oddziaływające „nagradzające” bodźce, jeśli nie uczestniczy w tym systemie zachowa­nie apetencyjne. Już dawno temu wskazał na to E. C. Tolman.

Witaj nazywam się Tomasz Kowalski i jestem autorem tego serwisu. Od zawsze stawiam na edukację. Bloga prowadzę w formie pasji i próby podzielenia się z Wami moją wiedzą. Zapraszam do czytania!