POWAŻNA WADA

Poważna wada zegara biologicznego i w ogóle datowania geologicznego opartego na odczytywaniu następstwa skał. Jak wiemy, skały osadowe składają się z warstw. Powstanie kolejnych warstw nierzadko oddzielały tysiące lat. Osad narastał przez pewien czas, potem proces ulegał zatrzymaniu. Często skała była niszczona przez wodę lub wiatr. Później two­rzył się nowy osad itd. Łatwo zauważyć, że wobec tego utrwalona została tylko drobna część 120 historii Ziemi. Geolodzy sądzą, że w historii niektórych skał osadowych przerwy stanowią około 90%. Stąd zegar biologiczny zawiera głównie luki i wyrwy. A czas biegł przecież nieprzerwanie. Tak więc istniała konieczność wprowadzenia w geologii metod pomiaru upływu czasu bezwzględnego {tj. latami, wstecz do dziś). Nowy sposób powi­nien pozwolić określić wiek nawet najstarszych skał, i to w sposób niezależny od procesów tektonicznych czy osadowych na Ziemi.

Witaj nazywam się Tomasz Kowalski i jestem autorem tego serwisu. Od zawsze stawiam na edukację. Bloga prowadzę w formie pasji i próby podzielenia się z Wami moją wiedzą. Zapraszam do czytania!