POBIEŻNA IMITACJA

Tym, co przy pobieżnej obserwacji wydaje się zmniejszeniem na­pięcia powierzchniowego i co ma faktycznie ten sam skutek mechaniczny, jest częściowe rozpuszczanie się galaretowatej ektoplazmy, które rozpoczyna się od we­wnątrz, w miejscu, gdzie utworzyć się ma nibynóżka. Ten pogląd będący owocem nieskomplikowanych ob­serwacji uzyskał od tego czasu pełne potwierdzenie dzięki badaniom L. V. Heilbrunna. Kiedy szkodliwy bodziec dotyka powierzchni żyjątka, które się w od­powiedzi boleśnie jak gdyby kurczy i zaczyna od nie­go odpełzywać — dzieje się to wskutek przechodzenia w stan galaretowaty uprzednio ciekłych części plazmy, w miejscach bezpośrednio przylegających do pobudzo­nego. Kurczenie wynika z tego, że takiemu przejściu towarzyszy niewielkie zmniejszenie się objętości pro- toplazmy i ono też powoduje ów efekt mechaniczny podobny efektowi wzrostu napięcia powierzchniowego.

Witaj nazywam się Tomasz Kowalski i jestem autorem tego serwisu. Od zawsze stawiam na edukację. Bloga prowadzę w formie pasji i próby podzielenia się z Wami moją wiedzą. Zapraszam do czytania!