PIĘKNA IMITACJA

Można faktycznie imito­wać bardzo pięknie cały ten proces na sztucznym mo­delu nieożywionym, zmieniając napięcie powierzch­niowe kulistej kropli. Obserwując przez dłuższy czas ameby w niemal naturalnym dla nich obszarze życio­wym doszedłem do przekonania, że jest to wyjaśnie­nie o wiele za proste. Już dość dawno temu twierdzi­łem, iż udało mi się zaobserwować bezpośrednio, jak plazma ameby stale zmienia swój stan, z roztworu w galaretę i z powrotem, tak że wewnątrz komórki, w rdzeniu nibynóżki, pozostaje ciekła i płynie w przód galarecieje natomiast ponownie, na kształt zestala­jącej się płynnej lawy, tam gdzie styka się ze świa­tem zewnętrznym, wodą lub podłożem.

Witaj nazywam się Tomasz Kowalski i jestem autorem tego serwisu. Od zawsze stawiam na edukację. Bloga prowadzę w formie pasji i próby podzielenia się z Wami moją wiedzą. Zapraszam do czytania!