Pięć najważniejszych elementów wpływających na zainteresowanie audytorium

  • Dokładaj wszelkich starań. Zacznij energicznie. Wszystko, co jest związane z twoją osobą, powinno stwarzać pozytywne wrażenie, w tym również po­stawa i głos.
  • Okazuj zapał. Niech słuchacze widzą, że cieszysz się, mogąc do nich przemawiać. Porozumiewaj się ze słuchaczami. Nie ograniczaj się do suchego wykła­du, lecz jak najszybciej postaraj się angażować ich w swoje wystąpienie.’

  • Powtarzaj. Słuchacze lepiej zapamiętają informacje, które będą regularnie powtarzane. Może to być ja­kiś zwrot lub powiedzenie. Technikę tę często stosują osoby zajmujące się reklamą. Zwróć uwagę, ile razy w krótkim czasie jest powtarzana nazwa produktu lub numer telefonu.

  • Akcentuj. Pobudzaj uwagę słuchaczy. Przedstawiaj fakty różnorodnymi metodami, które pomogą im zapamiętać najważniejsze sprawy.

  • Zwiększaj zaangażowanie. Zadawaj pytania retory­czne, aby zwiększyć zainteresowanie i uwagę audy­torium.

  • Zakończ mocnym akcentem. Postaraj się, aby zakoń­czenie twojego wystąpienia zapadło w pamięć słu­chaczy!

Witaj nazywam się Tomasz Kowalski i jestem autorem tego serwisu. Od zawsze stawiam na edukację. Bloga prowadzę w formie pasji i próby podzielenia się z Wami moją wiedzą. Zapraszam do czytania!