PEWNE PROCESY

Kiedy za­cieśniające zdeterminowanie już się dokona­ło, indukcja jest nie do cofnięcia, natomiast zacho­wanie wyuczone może być, jak wiadomo, zapomniane nawet za sprawą przeciwstawnej tresury zastąpione przeciwnym. Karl Biihler zapytywał w swoim czasie poważnie, czy nie należałoby włączyć tej odwracal- ności do definicji wszelkiego uczenia się. Jednakże istnieją też, co godne uwagi, nieodwracalne procesy uczenia się, utrwalonego raz na zawsze przez zdeter­minowanie w pełnym Spemannowskim sensie Są to, po pierwsze, procesy tak zwanego i m p r i n t u (Pragung, nacechowanie ), za sprawą którego obiekt okre­ślonych działań z popędu zostaje ustalony w sposób nieodwracalny, po drugie zaś pewne procesy naby­wania intensywnych reakcji unikania, które jako tak zwane „urazy (traumata) psychiczne” pozostawiają niezatarte ślady, zwłaszcza u młodocianych osobni­ków.

Witaj nazywam się Tomasz Kowalski i jestem autorem tego serwisu. Od zawsze stawiam na edukację. Bloga prowadzę w formie pasji i próby podzielenia się z Wami moją wiedzą. Zapraszam do czytania!