OSOBOWOŚĆ FIZJOLOGICZNA

Osobliwością fizjologiczną jest przy tym wy­tworzenie nierozerwalnego skojarzenia pomiędzy spo­sobem zachowania a jego obiektem w momencie, w którym skojarzenie to nie może jeszcze w ogóle funk­cjonować i na ogół nie daje się wykazać, nawet po sadach. Czas podatności na imprint przypada często na bardzo wczesny okres w ontogenezie osob­nika i niejednokrotnie mierzy się w godzinach, nato­miast zawsze jest dość wyraźnie odgraniczony. Raz dokonana determinacja obiektu (s. 132) jest nie do cofnięcia. Tak na przykład zwierzęta nastawione sek­sualnie na obce gatunki są na zawsze i nieuleczalnie „zboczone”.

Witaj nazywam się Tomasz Kowalski i jestem autorem tego serwisu. Od zawsze stawiam na edukację. Bloga prowadzę w formie pasji i próby podzielenia się z Wami moją wiedzą. Zapraszam do czytania!