ODDZIAŁYWANIE Z ZEWNĄTRZ

Oddziaływanie z ze­wnątrz dostarcza informacji, która decyduje o urze­czywistnieniu jednej z przewidzianych w programie możliwości, mianowicie najlepiej dostosowanej .Mechanika rozwoju, czyli embriologia eksperymen­talna przyniosła istotne elementy dla poznania te<*o wciąż jeszcze bardzo zagadkowego procesu. Klasycz­nego przykładu programu otwartego, oferującego kil­ka możliwości, dostarcza nam embriologia — rozwói zewnętrznej warstwy komórek embrionów zwierząt ręgowj eh, ektodermy. Zależnie od miejsca, w któ­rym znajdują się w ciele zarodka, komórki ektoder­my mogą uformować naskórek, części oka lub mózg wraz z rdzeniem kręgowym. Każda komórka ekto­dermy zawiera informację potrzebną do budowy każ- ego z tych narządów.

Witaj nazywam się Tomasz Kowalski i jestem autorem tego serwisu. Od zawsze stawiam na edukację. Bloga prowadzę w formie pasji i próby podzielenia się z Wami moją wiedzą. Zapraszam do czytania!