Oczekiwania względem edukacji

Nikogo nie dziwi dzisiaj niechęć do szkoły, ponieważ coraz bardziej oczywiste jest, że wiele systemów edukacyjnych pozbawia dzieci możliwości samodzielnego myślenia a nauczyciele przez brak wrażliwości oraz cierpliwości często nie mają nawet zamiaru odpowiadać na dodatkowe pytania do tematyki poruszanej na zajęciach. Dla ambitnych dzieci niejednokrotnie zwykła chwila spędzona z google oznacza o wiele więcej ciekawych informacji przedstawionych w ciekawej formie, niż ma to miejsce podczas szkolnych zajęć. Oczywiście dla zdobywania wiedzy, ale także dla zdobywania umiejętności zachowania w towarzystwie, całkowicie niezbędne wydaje się być uczęszczanie do szkoły, więc mimo oczywistej niechęci do wypełniania swojego obowiązku edukacyjnego, rodzice nie mają wyboru jak siłą wysyłać dzieci na kolejne zajęcia. Ale często można tę chęć do poszerzania swojej wiedzy, jaką dziecko wykazuje, wykorzystać z pozytywny sposób. I poświęcić nieco własnego czasu na przekazanie dziecku paru ważnych informacji.