NIEWYKRYWALNE PRZYCZYNY

Zawsze więc pozostaje, jak powiada Max Hartmann, irrac­jonalna, czy też nie poddająca się racjonalizacji reszta. To, że ewolucja w Starym Świecie wypro­dukowała dęby i ludzi, w Australii zaś eukaliptusy kangury było właśnie uwarunkowane takimi niewykrywalnymi już przyczynami, które pospolicie zwy­kliśmy określać z rezygnacją jako „przypadek”.Aczkolwiek — co stale trzeba podkreślać — jako przyrodnicy nie wierzymy w cuda, to znaczy w prze­łamywanie wszechobecnych praw przyrody, jest jed­nak dla nas najzupełniej jasne, że nigdy nie może się udać wyjaśnić bez reszty powstania wyższej istoty żywej z jej niżej stojących przodków.

Witaj nazywam się Tomasz Kowalski i jestem autorem tego serwisu. Od zawsze stawiam na edukację. Bloga prowadzę w formie pasji i próby podzielenia się z Wami moją wiedzą. Zapraszam do czytania!