NIEUCHRONNY POSTĘP

Takie uproszczenie niezawisłego pierwotnie podsy­stemu w toku integrowania go w nadrzędnej całości jest zjawiskiem, które wykryć można na każdym szczeb u ewolucji. Występując na poziomie psycho- socjalr ego rozwoju człowieka i jego kultury stawia nas ono przed trudnymi problemami. Nieuchronnie postęp jjący w tej kulturze podział pracy prowadzi niepowstrzymanie do pogłębiania się specjalizacji we wszystkich zawodach, zwłaszcza, co najgorsze, w nau­ce. Ostatecznie w wyniku tego procesu rośnie wiedza specjalisty, a kurczy się przedmiot wiedzy, aż na ko­niec, zgodnie z doskonałym starym dowcipem, specja­lista wie już wszystko — o niczym.

Witaj nazywam się Tomasz Kowalski i jestem autorem tego serwisu. Od zawsze stawiam na edukację. Bloga prowadzę w formie pasji i próby podzielenia się z Wami moją wiedzą. Zapraszam do czytania!