NAWET W PRYMITYWNEJ FORMIE

Nawet w formie najbardziej prymitywnej, jak w opisanym wyuczaniu się przez rzęsorka „na pamięć” pewnej sekwencji ruchów lokomocyjnych, nabywanie dobrze opanowanych koordynacji ruchowych jest aktem poznawczym i to niebywale skutecznym. Koor­dynacja dziedziczna może być z natury rzeczy przy­stosowana tylko do takich danych środowiska, co do których jest do przewidzenia, że napotka je każdy osobnik gatunku. „Wpojony” sposób ruchu wykazuje niejedną właściwość funkcjonalną znamienną również dla koordynacji dziedzicznej: jego przebiegu nie opóź­niają czasy reakcji, przysługuje mu własne zachowa­nie apetencyjne, a zatem ma on rangę motywacji.

Witaj nazywam się Tomasz Kowalski i jestem autorem tego serwisu. Od zawsze stawiam na edukację. Bloga prowadzę w formie pasji i próby podzielenia się z Wami moją wiedzą. Zapraszam do czytania!