NAJOSOBLIWSZA ZGODNOŚĆ

Toteż nie lubią oni wcale, by podopieczny, który chce się nauczyć np. gry w te­nisa czy sportowego pływania, dysponował już jakąś umiejętnością w tych dyscyplinach, nabytą w drodze samouctwa; takie umiejętności bowiem nie tylko nie są, z wyżej wyłożonych względów, pomocne, lecz sta­nowią trudną do przezwyciężenia przeszkodę w nauce koordynacji optymalnych, niezbędnych u prawdziwe­go zawodnika. Trzecia i najosobliwsza zgodność pomiędzy ruchem wpojonym i koordynacją dziedziczną polega na tym, że po dłuższym nieużywaniu tak jednego, jak drugie­go występuje wyraźnie zachowanie apetencyjne zmie­rzające do zrobienia z nich użytku. Jednym z najsil­niejszych motywów, który każe ludziom tańczyć, jeź­dzić na łyżwach i oddawać się uprawianiu innych sportów, jest skierowana ku całkiem określonemu mocno wpojonemu ruchowi apetencja o natężeniu ro­snącym wraz ze stopniem opanowania ruchu i trudno­ści związanych z jego wykonywaniem.

Witaj nazywam się Tomasz Kowalski i jestem autorem tego serwisu. Od zawsze stawiam na edukację. Bloga prowadzę w formie pasji i próby podzielenia się z Wami moją wiedzą. Zapraszam do czytania!