KORYGOWANIE ODCHYLEŃ

Zwierzęta nigdy się nie na­uczyły korygować odchylenia i stale dziobały obok celu, w kierunku przesuniętego obrazu. Natomiast dyspersja ruchów zmniejszyła się po pewnym ćwi­czeniu bardzo wydatnie.Gatunku, gdy jednokrotne wystąpienie wywoławczej sy­tuacji bodźcowej wskazuje, iż należy się odtąd ze znacznym prawdopodobieństwem spodzie­wać jej powtórzenia. Dotyczy to zwłaszcza bodzcow wywołujących ucieczkę. Dżdżownica, którą tuz przed chwilą coś skubnęło, ale która zdołała umknąć dzięki pospiesznej reakcji ucieczki, robi do­brze „licząc się z tym”, że niebezpieczny kos nadal jest w pobliżu. Szczególnie wysoką wartość dla za­chowania gatunku nadają uczuleniu, jak wykazał M. Wells, te sytuacje, w których obiekt reakcji, wróg bądź zdobycz, występuje z reguły gromadnie, jak to się dzieje w przypadku wielu organizmów na otwar­tym morzu.

Witaj nazywam się Tomasz Kowalski i jestem autorem tego serwisu. Od zawsze stawiam na edukację. Bloga prowadzę w formie pasji i próby podzielenia się z Wami moją wiedzą. Zapraszam do czytania!