JAK TO SIĘ DZIEJE?

Jak to się dzieje, że na przykład ameba nie opływa i nie wchłania wszelkich drobnych ciałek, lecz z rzad­kimi wyjątkami tylko te, które mogą jej służyć za pożywienie? Skąd żyjątko, które przebija się przez życie za pomocą kinezy wie, kiedy i gdzie ma płynąć szybko lub powoli?Zmuszeni jesteśmy przyjąć, że przed każdą taką od­powiedzią motoryczną podłączony jest mechanizm filtrujący bodźce, tzn. dopuszczający do skutecz­ności jedynie te, które z dostatecznym prawdopodo­bieństwem statystycznym są znamienne dla takich sy­tuacji w środowisku, w jakich wywołany sposób za­chowania się może być działaniem sensownym. Można porównać ten aparat recepcyjny z zamkiem, który da­je się odryglować jedynie właściwym kluczem. Dla­tego też mówi się o bodźcach kluczowych.

Witaj nazywam się Tomasz Kowalski i jestem autorem tego serwisu. Od zawsze stawiam na edukację. Bloga prowadzę w formie pasji i próby podzielenia się z Wami moją wiedzą. Zapraszam do czytania!