Dobry punkt wyjścia do przygotowań

Jest to dobry punkt wyjścia do przygotowań. Jaki jest cel twojej przemowy? Czy chcesz słuchaczy poinformo­wać, zmobilizować do jakichś działań, czy przekonać? Swoje cele wyraź w prostej i zwięzłej formie, np. „poinformować pracowników o nowym pakiecie socjalnym” lub „zachęcić pracowników do poprawy poziomu ob­sługi klientów”. Nie żałuj czasu na zbadanie, kim są twoi odbiorcy. Im więcej będziesz o nich wiedział, tym lepiej uda ci się dopasować swoje wystąpienie do ich potrzeb. Kim są, kogo reprezentują itd.? Co najważniejsze, dlaczego cię słuchają i co może ich skłonić do tego, by wysiedzieli do końca i wysłuchali, co masz do powiedzenia? Sprawdź, czy twoja przemowa ma prawidłową kon­strukcję, tzn. czy ma początek, środek i koniec. Prze­strzegaj trzyczęściowej konstrukcji. Te trzy części to: wstęp z wprowadzeniem, część zasadnicza (rozwinięcie) i zakończe­nie. Często dowcipnie definiuje się je następująco:

  • Powiedz, co zamierzasz im powiedzieć – WSTĘP;

  • Powiedz-ROZWINIĘCIE;

  • Powiedz, co im właśnie powiedziałeś – ZAKOŃ­CZENIE.

Jest to recepta wypróbowana i sprawdzająca się w pra­ktyce. Postaraj się, żeby część zasadnicza wystąpienia zajęła około siedemdziesięciu pięciu procent czasu, na wprowadzenie przeznacz około dziesięciu procent, a na zakończenie około piętnastu.

Witaj nazywam się Tomasz Kowalski i jestem autorem tego serwisu. Od zawsze stawiam na edukację. Bloga prowadzę w formie pasji i próby podzielenia się z Wami moją wiedzą. Zapraszam do czytania!