Długość spotkania

Poinformuj również słuchaczy, jak długo będzie trwało twoje wystąpienie. Ustal podstawowe zasady zadawania pytań. Zdecyduj, czy będziesz na nie odpowiadał w trakcie wystąpienia, czy dopiero po jego zakończeniu. Łatwiej ci będzie za­panować nad harmonogramem spotkania, jeżeli pyta­nia dopuścisz dopiero na końcu. Z drugiej strony za­wsze korzystnie jest zachęcać do zadawania pytań w trakcie prezentacji, szczególnie jeśli zawiera ona wie­le szczegółowych lub technicznych informacji. Jeżeli przygotowałeś dla uczestników spotkania jakieś materiały, to poinformuj ich o tym, lecz nie rozdawaj ich w tym momencie, chyba że będą im potrzebne w trakcie prezentacji.

ROZWINIĘCIE. W części zasadniczej będziesz omawiał informacje, argumenty i główne zagadnienia związane z tematem. Plan wystąpienia powinien przypominać dokładnie wytyczoną trasę wędrówki z licznymi drogo­wskazami prowadzącymi słuchaczy w kierunku twoje­go celu. W tej części najważniejszą umiejętnością jest utrzymanie zainteresowania audytorium. Wykorzystaj w tym celu poniższe wskazówki:

  • Włącz do swojego wystąpienia przykłady, anegdot­ki, dane statystyczne, cytaty. Zwróć jednak uwagę, by coś wnosiły, miały związek z tematem i były odpowiednie dla danego audytorium.

  • Zabarw swoje wystąpienie humorem, przy czym żarty powinny być w dobrym guście. Najlepsze są oryginalne dowcipy, a najbezpieczniejsze żarty na własny temat. Zabawne historyjki są cennym dodat­kiem w wypadku większości prezentacji, jeśli oczy­wiście stosują się do powyższych reguł.

  • Przygotuj materiały, które zilustrują prezentację. Oży­wi to najprostszy, najzwyklejszy temat. Pomoce wi­zualne dadzą ci możliwość wykazania związków po­między poszczególnymi zagadnieniami. Ponadto po­magają podtrzymać zainteresowanie słuchaczy.

Witaj nazywam się Tomasz Kowalski i jestem autorem tego serwisu. Od zawsze stawiam na edukację. Bloga prowadzę w formie pasji i próby podzielenia się z Wami moją wiedzą. Zapraszam do czytania!