DAWNE PRÓBY

Dawno temu alchemicy próbowali zamienić ołów w złoto. Dziś możliwa jest zamiana jednych pierwiastków w inne, choć oczywiście w inny sposób. Jak wiadomo, cały Wszechświat zbudowany jest z atomów zaledwie około 100 pierwiastków chemicznych. Większość z tych pierwiastków ma z kolei po kilka odmian, zwanych izotopami. Niektóre z nich ulegają rozpadowi pro­mieniotwórczemu, czyli np. uran zamienia się w ołów, potas w argon, a węgiel w azot. Każdy z nich ma określony okres, w którym połowa atomów ulega przemianie. Procesy takie zachodzą samorzutnie, np. w skałach. Jeżeli założymy, że w skale-klepsydrze, w górnym naczyńku, znajduje się np. węgiel, który jako azot trafia do zbiornika dolnego, to będziemy mieli zasadę działania zegara atomowego (oczywiście w rzeczywistości nie ma żadnych zbiorników, a cały proces zachodzi w skale). Znając zawartość poszczegól­nych pierwiastków w próbce, określając stosunek ilości np. potasu do argonu, można dość precyzyjnie oznaczyć wiek skały. Dla bliższego wyjaśnienia zacy­tujmy jeszcze jeden przykład.

Witaj nazywam się Tomasz Kowalski i jestem autorem tego serwisu. Od zawsze stawiam na edukację. Bloga prowadzę w formie pasji i próby podzielenia się z Wami moją wiedzą. Zapraszam do czytania!