Kategoria: Właściwości systemowe

Lekcje angielskiego przez skype i ich korzyści

Technologia w dzisiejszych czasach jest bardzo dobrze rozwinięta. Korzystają z niej już nie tylko młodzi ludzie, ale coraz częściej sięgają po nią także starsi ludzie, którzy za pośrednictwem Internetu chcą się uczyć i korzystać ze wszystkich udogodnień. W dzisiejszym świecie

Wentylatory łazienkowe Warszawa

W Polsce wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe muszą co roku sprawdzać stan wentylacji u osób mieszkających we wspólnocie. Szczególną uwagę zwraca się przede wszystkim na mieszkania i domy, w których jest zamontowana instalacja gazowa. Gotując na gazie w naszym mieszkaniu ulatnia się

Kancelaria odszkodowawcza

Każdy właściciel samochodu osobowego musi posiadać wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jest to podstawowy obowiązek każdego kierowcy. Zabezpiecza to nie tylko wszystkie osoby trzecie na drodze, ale również samego kierowcę. Bez wykupionego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej musielibyśmy z własnej kieszeni

Nie ma to jak gry planszowe dla dzieci

Każdy człowiek musi czasem odpocząć. Zrobić coś dla rozrywki i relaksu. Od wieków ta potrzeba się nie zmienia. Warto poświęcić trochę czasu na rozrywkę i zabawę. Bez względu na to, kim się jest i ile się ma lat. Warto też

Agencja statystów

W stolicy znajduje się kilka agencji statystów, która zajmuje się pośredniczeniem, między statystami, a producentami filmowymi oraz serialowymi. Obecnie żaden producent filmowy lub serialowy nie organizuje specjalnych castingów, aby zatrudnić grupę statystów do swojego projektu. Do tego celu wynajmuje się

W ZWOJU NERWOWYM

Natomiast ko­mórka w zwoju nerwowym „wie” tylko, kiedy ma od­dać salwę, ta zaś nie może być nawet silniejsza bądź słabsza, lecz zawsze tylko jest albo nie jest, zgodnie z prawem „wszystko albo nic”. To „ogłupienie” ele­mentu wbudowanego w wyższą całość

NIEUCHRONNY POSTĘP

Takie uproszczenie niezawisłego pierwotnie podsy­stemu w toku integrowania go w nadrzędnej całości jest zjawiskiem, które wykryć można na każdym szczeb u ewolucji. Występując na poziomie psycho- socjalr ego rozwoju człowieka i jego kultury stawia nas ono przed trudnymi problemami. Nieuchronnie

TRASA ODDZIAŁYWANIA

Upraszczają się lub skracają trasę oddziaływania wzajemne, zwłaszcza wymiana informacji pomiędzy podsystemami, eliminowane są, „rudymentaryzowane” (uszczątkowiane), jak zwykł mówić biolog, niepo­trzebne już pozostałości historyczne. Upraszczanie przez „poprawę organizacji” jest typowe szczególnie dla ponadjednostkowych, kulturowo uwarunkowanych wspólnot ludzkich. Następstwem poprzednio omawianych dróg

ŻADNA Z PRAWIDŁOWOŚCI

Tenże sam stosunek zachodzi też w zasadzie pomiędzy wszystkim, co żyje a jego materiałem bu­dowlanym, materią nieorganiczną. Można wyrazić ten stosunek on tologicznie, powiadając: całość jest swoi- imi częściami i jest nimi nadal również wówczas, gdy w toku filogenezy wzbogaciła

LICZBA PRZYCZYN

Odwrotnie natomiast, żaden z licznych podsystemów me ma właściwości całości. W bardzo podobny sposób każdy wyzszy organizm ma większość właściwości swoich przodkow, podczas gdy, odwrotnie, nawet naj­lepsza znajomość właściwości żywej istoty nie po­zwala nam przepowiedzieć, jakie one będą u jej

NIEWYKRYWALNE PRZYCZYNY

Zawsze więc pozostaje, jak powiada Max Hartmann, irrac­jonalna, czy też nie poddająca się racjonalizacji reszta. To, że ewolucja w Starym Świecie wypro­dukowała dęby i ludzi, w Australii zaś eukaliptusy kangury było właśnie uwarunkowane takimi niewykrywalnymi już przyczynami, które pospolicie zwy­kliśmy określać

AKTUALNY UDZIAŁ

Zwłaszcza Michael Polanyi zwrócił uwagę na to, że wyższa istota żywa nie jest „redukowalna” do swoich mniej złożo­nych przodków i że tym bardziej systemu żywego nie da się „zredukować” do materii nieorganicznej i roz­grywających się w niej procesów. Zupełnie wszakże