Kategoria: Tajemnice ziemi

ZEGAR BIOLOGICZNY

Zegar biologiczny ma zasadnicźą wadę — może pokazywać upływ kolejnych „godzin”, tylko nigdy nie wiadomo, która to godzina. Po prostu ewolucja nie ma stałego tempa, które zależy przecież od wielu, częś­ciowo jeszcze nie zbadanych czynników zewnętrznych i wobec tego zapisane

POWAŻNA WADA

Poważna wada zegara biologicznego i w ogóle datowania geologicznego opartego na odczytywaniu następstwa skał. Jak wiemy, skały osadowe składają się z warstw. Powstanie kolejnych warstw nierzadko oddzielały tysiące lat. Osad narastał przez pewien czas, potem proces ulegał zatrzymaniu. Często skała

JAK DOKŁADNIE ZMIERZYĆ CZAS?

Na pniu świeżo ściętego drzewa widoczne są liczne okręgi. Okręgi te są śladami rocznego przyrostu drewna, wskazują więc wiek ściętego drzewa. Jest to jedna z najstarszych metod wyznaczania wieku bezwzględnego, czyli absolutnego. Dzięki tej prostej zasadzie znaleziono przed laty w Górach

DAWNE PRÓBY

Dawno temu alchemicy próbowali zamienić ołów w złoto. Dziś możliwa jest zamiana jednych pierwiastków w inne, choć oczywiście w inny sposób. Jak wiadomo, cały Wszechświat zbudowany jest z atomów zaledwie około 100 pierwiastków chemicznych. Większość z tych pierwiastków ma z kolei

PO ŚMIERCI ORGANIZMU

Inaczej wygląda sytuacja po śmierci organizmu. Nagromadzone np. w drewnie czy w kościach ilości węgla oznaczonego jako C12 i C13 nie zmieniają się, natomiast węgiel C14 rozpada się. I to on właśnie stanowi piasek przesy­pujący się w owej klepsydrze, o

WIELKA ROZMAITOŚĆ

Od czegóż jednak wielka rozmaitość izotopów, z których każdy ma własny okres połowicznego zaniku. Te okresy wahają się od ułamków sekundy do milionów lat. Wiemy już zatem, jaka jest zasada zegara atomowego. Pozwala ona mierzyć upływ nawet miliardów lat, ale… nie

WIELKA PRECYZJA ZEGARA

Zegar atomowy wymaga ogromnej, niesłychanej precyzji, a mimo wszystko daje wyniki tylko z pewnym przybliżeniem. Np. mówimy, że granica kambru i ordowiku to 500 min lat t 30 min lat. 30 milionów lat to niewy­obrażalnie dużo, choć z naszej perspektywy

CO NAM MÓWIĄ MAŁŻE I KORALE

Podobne badania jak roczne przyrostu drzewa które odczytujemy ze świeżo ściętego pnia przeprowadza się także na szkieletach i muszlach bez­kręgowych zwierząt morskich. Prowadzi się je obecnie w wielu krajach. Prace te polegają na obliczaniu liczby warstw przyrostu dziennego, zaznaczonych na szkielecie

SKALA CZASU

W karbonie (przed 300 min lat), gdy rosły lasy, z których powstał węgiel, rok miał 391 dni, a doba trwała zaledwie 22 godziny. Im dalej w przeszłość, tym bardziej ówczesna skala czasu różniła się od dzisiejszej. Przed 2,5 mld lat Ziemia

NIEWIELKIE OPÓŹNIENIE

Niewielkie opóźnienie  w skali życia Ziemi można doskonale zauważyć.Co ciekawsze, wyniki te potwierdzają ponoć dane zebrane przez astrono­mów starożytnych Chin, Babilonu i Asyrii, które różnią się od obserwacji dzisiejszych. Różnice te wynikają właśnie ze zmiany długości doby w ciągu ostatnich

ZAGADKA PASÓW VAN ALLENA

Jednym z donioślejszych osiągnięć ery kosmicznej było odkrycie w 1958 roku pasów radiacji, czyli promieniowania jonizującego wokół Ziemi. Dokonali tego niezależnie od siebie Siergiej Wiernow i Aleksander Czudakow oraz John van Allen. Wspomniane pasy to gigantyczne pułapki wypełnione protonami i

ANOMALIE

Z anomaliami wiąże się także poważna zagadka pasów radiacji. W tych niezwykłych miejscach z pasów van Allena cząstki jak gdyby „ściekają” opu­szczając owe gigantyczne pułapki magnetyczne. W swej drodze wokół Ziemi każda cząstka nieodmiennie trafia w obszar anomalii. Tu już