Kategoria: Doskonała kontrola stresu

Formułuj pytania w sposób przemyślany

Jeżeli chcesz, by kandydat odpowiadał w sposób zdecy­dowany i pewny siebie, to musisz wytworzyć atmosferę pewności. Mów z przekonaniem, na przykład: „Czy mógłby mi pan powiedzieć…?”, zamiast przepraszają­cego: „Tak się zastanawiam, czy może mógłby mi pan powiedzieć…?” Skup uwagę na

Skup się na faktach

 Skupianie się na faktach. Słuchamy, co mówi kandydat, i staramy się zapamięty­wać fakty, a rozmówca często przechodzi już do no­wych informacji, które nam przez to umykają. Czerwona płachta. Na niektórych z nas pewne słowa działają jak czerwona płachta na byka. Kiedy je

Mowa ciała

Ruchy prowadzącego rozmowę i kandydata mogą po­móc w uważnym słuchaniu. Prowadzący może zachę­cać do odpowiedzi, pochylając się do przodu i przybie­rając wyczekujący wyraz twarzy. Jednocześnie obser­wacja mowy ciała interlokutora pomaga zrozumieć od­powiedzi. Nieznaczne ruchy dłońmi, zmrużenie lub otwarcie oczu, kontakt

Na zakończenie

Na zakończenie należy poinformować kandydata, co teraz będzie się działo i kiedy. Na przykład: „Dziękuję za wszystkie informacje, których mi pan udzielił. Teraz potrzebuję trochę czasu, żeby się nad tym zastanowić. Sądzę, że do piątku podejmę decyzję, tak że wiadomości

Nie żałujmy czasu

Nie żałujmy czasu na dokładne określenie kryteriów oceny kandydata, gdyż w przeciwnym razie podjęcie decyzji będzie poważnym źródłem stresu. Kryteria te można podzielić na niezbędne – jeśli kandydat ich nie spełnia, nie może być w ogóle brany pod uwagę; oraz

Jak dobrze przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną

Przed wywiadem przeczytaj wszystkie materiały na temat kandydata. Na podstawie posiadanych o nim informacji przy­gotuj listę pytań (mając na uwadze zakres obowiąz­ków na danym stanowisku). Przygotuj kryteria oceny kandydata – z podziałem na cechy niezbędne i pożądane. Dopilnuj spraw organizacyjnych

Rozmowa indywidualna

Podczas rozmów indywidualnych (ocena pracownika, wymiana informacji, rozmowa z klientem itp.) zwracaj uwagę na mowę swojego ciała. Usiądź odpowiednio blisko. Najlepiej pod kątem 90°-120° do rozmówey, gdyż pozwoli to uniknąć wrażenia, że jesteś nadmiernie przyjacielski lub że chcesz go zdominować. Obróć przynajmniej

Na co zwracać uwagę

(Dotyczy to również prezentacji przed większą grupą) Wyobraź sobie ludzi jako kwiaty: zamknięci – nastawie­ni obronnie, negatywnie; otwarci – serdeczni, podatni na to, co mówisz; głowa opuszczona – negacja; głowa podniesiona – zainteresowanie; głowa przechylona, czasem palec podpierający kość policzkową

Cała uwaga na konkretnych osobach

Zarówno kandydat do pracy, jak i liczne audytorium powinni czuć, że całą uwagę skupiasz na nich. Pozwól, by ujawniły się twoje naturalne odruchy – niech gesty i ruchy całego ciała dodadzą głębi twoim słowom. Prze­mówienie lub prelekcję wygłaszaj zawsze na

Wskazówki do układu miejsc siedzących

Oto kilka wskazówek dotyczących układu miejsc sie­dzących. Musisz zdecydować, który będzie odpowied­ni, uwzględniając liczbę zgromadzonych, stopień ich udziału i formalności spotkania. Do najczęściej stosowa­nych układów należą: podkowa, sala posiedzeń, jodełka, okrągły stół, styl widowni teatralnej, negocjacyjny, klasa szkolna, styl swobodny.

Duży stół to podstawa spotkań konferencyjnych

W wypadku niezbyt licznych zebrań, podczas których większość osób zabiera głos, uczestników sadza się na ogół wokół jednego dużego stołu w sali konferencyjnej lub innym pomieszczeniu przeznaczonym do takich spotkań. Jeśli jednak przewidziane jest jakieś wystąpie­nie czy referat, lepiej ustawić

Rozmowa kwalifikacyjna- kandydat do pracy

Dla wielu osób jest to jedna z najbardziej stresujących sytuacji. W dzisiejszych czasach zdobycie upragnionej posady jest znacznie trudniejsze niż dawniej, gdyż kon­kurencja jest bardzo ostra, a pracodawcy mogą wybie­rać spośród kandydatów o wysokich kwalifikacjach. Jedynie dziesięć procent osób zdobywa pracę