BARDZIEJ DŁUGOTRWAŁE

Jednakże pojęcie tego, co rozumiemy tutaj przez przywykanie, habituację, dotyczy w swej istocie pro- cesow, które z rzadka tylko można sprowadzać do zmian w samym narządzie zmysłowym, na przykład w oku, i które rozgrywają się także w centralnym systemie nerwowym. Są też one na ogół bardziej długotrwałe, niż właściwa „adaptacja” zmysło­wa. Margret Schleidt studiując habituację posłużyła się indyczą reakcją tak zwanego gulgotania i do­wiodła, że przywykanie nie dokonuje się w narządzie zmysłowym. Gulgotanie można wywołać rozmaitymi odgłcsami i kiedy się z generatora dźwięków emituje z przerwami jeden krótki ton o stałej wysokości, in­dyk reaguje najpierw gulgotaniem na każdy z tych bodźców, po czym stopniowo coraz rzadziej i w końcu w ogóle przestaje odpowiadać.

Witaj nazywam się Tomasz Kowalski i jestem autorem tego serwisu. Od zawsze stawiam na edukację. Bloga prowadzę w formie pasji i próby podzielenia się z Wami moją wiedzą. Zapraszam do czytania!